RCA – notiuni generale

Asigurarea de Raspunderea Civila Auto RCA Transilvania Broker Sibiu
Asigurarea de Raspunderea Civila Auto RCA Transilvania Broker Sibiu

Asigurarea de Raspundere Civila Auto (RCA) este un contract incheiat intre proprietarul unui vehicul, persoana fizica sau juridica si o societate de asigurari care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul Romaniei.
In baza acestui contract, asiguratorul care a emis asigurarea RCA plateste despagubiri tertelor persoane pagubite in urma unui accident provocat de vehiculul sau tramvaiul pentru care s-a incheiat asigurarea, pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale, inclusiv daunele morale, suferite in acel accident.

Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acopera pagubele produse tertilor, din vina dumneavoastra in urma unui accident rutier.

Spre deosebire de RCA, asigurarea CASCO este o asigurare facultativa si acopera pagubele pe care le-a suferit autovehiculul dumneavoastra. Polita RCA este valabila numai pe teritoriul Romaniei, in afara granitelor fiind valabila polita Carte Verde.

Asigurarea RCA nu se adreseaza titularului sau, ci doar tertelor persoane care au fost pagubite din vina acestuia.

Pentru a asigura propriul automobil impotriva furtului sau a altor daune ce pot surveni, este necesara o polita de tip CASCO.

Tiparirea politei RCA

Politele RCA emise dupa data de 01.07.2020 (inclusiv) vor fi tiparite obligatoriu pe hartie alba (standard).

Incepand cu data de 01.07.2020 formatul PDF al contractului / politei RCA, va fi adaptat incluzand si pagina cu informatiile relevante pentru asigurat (lista birourilor europene de reprezentare si detalii call-centre avizare dauna);

Iti reamintim, ca atat contractul de asigurare cat si polita RCA (Certificatul de carte verde) sunt emise in format original digital, cu semnaturi electronice certificate.

Avand in vedere noile caracteristici, tiparirea pe hartie alba uzuala se poate realiza si de catre Clientii contractanti, pe baza documentului digital transmis acestuia (avand semnaturi electronice certificate).

Masura tiparirii politei RCA (respectiv, Certificatului carte verde) pe hartie alba, incepand cu data de 01.07.2020, are la baza decizia BAAR comunicata Consiliului Biroului European, care a avut aceasta initiativa si reprezinta o masura de simplificare a emiterii documentului RCA, aplicabila si in alte state care au adoptat-o.

Decizia a fost comunicata si celorlalte autoritati: ASF, Politie de Frontiera.

Politele deja emise pe hartie alb-verde, pana la data de 30.06.2020 raman valabile si sunt recunoscute de autoritati pana la data de 31.12.2021.

Clauza decontare directa

DECONTAREA DIRECTA este o clauza suplimentara gandita pentru confortul si siguranta ta.

Cand esti parte vatamata intr-un accident si ai optat pentru clauza de Decontare Directa de la Asirom, dauna ta este rezolvata simplu si sigur. Tot ce trebuie sa faci este sa anunti dauna, iar noi vom avea grija ca masina ta sa fie reparata, fara sa apelezi la asiguratorul celui vinovat de accident.

Asigurarea RCA acorda despagubiri pentru pagube materiale, vatamari corporale sau deces, readucerea vehiculului la starea de dinaintea evenimentului, cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata si pagube reprezenta lipsa de folosinta a vehiculului avariat, doar in conditiile stabilite de lege.

Decontare directa – serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de catre Asiguratorul RCA a propriului asigurat. Decontarea directa nu afecteaza dreptul persoanei prejudiciate in urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita actiunea directa pentru recuperarea prejudiciului produs impotriva Asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Decontarea directa este aplicabila la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;
b) vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate / inregistrate in Romania;
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
d) ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului, incheiata si confirmata de asiguratori autorizati sa incheie asigurari RCA pe teritoriul Romaniei;
e) prejudiciile exclud vatamarile corporale.

Despagubirile materiale se acorda Asiguratului, in cuantum egal cu intinderea prejudiciului, atunci cand acesta este prejudiciat de producerea unui accident / eveniment asigurat din vina unei terte persoane posesoare a unui contract de asigurare RCA valabil la data producerii accidentului / evenimentului, numai pentru prejudiciul produs asupra vehiculului asigurat sau in legatura cu acesta (doar pentru lipsa de folosinta, cheltuieli de judecata aferente litigiilor pentru recuperarea prejudiciului proportional cu raspunderea aferenta vehiculului tertei persoane vinovate, cheltuieli de transport a vehiculului, costuri de radiere), pana la limita maxima de raspundere a Asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului, proportional cu vinovatia fiecarei persoane care a contribuit la producerea accidentului, la producerea prejudiciului sau la marirea prejudiciului. Despagubirile se acorda pentru sumele pe care Asiguratul le plateste pentru acoperirea prejudiciului, iar, in cazul in care Asiguratul nu face dovada efectuarii unor plati, valoarea reparatiei se stabileste folosind sistemele de evaluare specializate, cu raportarea la documentele emise in conditiile legii de catre unitatea reparatoare.

In cazul in care dupa plata despagubirii apar documente noi /suplimentare sau informatii noi /suplimentare si Asiguratorul nu poate recupera integral suma platita de la Asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului, respectiv daca persoana vinovata de producerea accidentului nu detine o asigurare valabila la data producerii accidentului, Asiguratul este obligat ca in termen de 15 zile de la primirea unei notificari de la Asigurator, sa returneze suma ce a fost achitata drept despagubire, proportional cu partea nerecuperata de Asigurator.

Riscurile acoperite

Fara a se depasi limitele de raspundere prevazute in contractul RCA, si in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a contractului RCA, Asiguratorul RCA acorda despagubiri in bani pentru:
a) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere si inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte sau expertiza;
b) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite de asigurat cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise in conditiile legii;
c) prejudicii reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate;
d) cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente in cazul solutionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate;
e) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, apartinand Asiguratului, de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasa de asigurat in vederea repararii vehiculului, cel / cea mai apropiat / apropiata de locul producerii accidentului sau de domiciliul Asiguratului, dupa caz, daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar Asiguratorul nu asigura transportul.

Conditii de utilizare RCA

Pentru a incheia o polita RCA trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

• vehiculul sa fie inmatriculat/supus inmatricularii sau inregistrat in Romania;
• asiguratul sa fie persoana fizica sau juridica inscrisa in documentele de identificare a vehiculului / persoana pe numele careia urmeaza sa se inmatriculeze vehiculul (este valabil si in cazul vehiculelor achizitionate in leasing).

La incheierea asigurarii obligatorii RCA, asiguratorul emite contractul de asigurare RCA impreuna cu polita de asigurare RCA, respectiv chitanta in cazul in care plata se efectueaza cu numerar si ii pune la dispozitie formularul „Constatare amiabila de accident”.

Proprietarul unui vehicul trebuie sa detina un contract RCA valabil pe toata perioada in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat, chiar daca acesta nu este utilizat. Totusi, legea permite ca, la cererea asiguratului, contractul RCA sa poata fi suspendat pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului sau pe perioada imobilizarii acestuia, cu obligatia depunerii placutelor de inmatriculare/inregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Asiguratul are, in aceasta situatie, obligatia ca pe toata durata suspendarii contractului RCA sa imobilizeze vehiculul intr-un spatiu privat, in afara domeniului public.

Incheierea contractului RCA se poate face pentru o perioada de la 1 luna la 12 luni, multiplu de o luna.

Asigurarea obligatorie RCA este valabila pe teritoriul Romaniei, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinand Spatiului Economic European, teritoriul statelor care leaga direct doua tari membre ale Uniunii Europene in care nu exista birou national – prin documentul Carte Verde inclus in polita RCA. Asiguratorii pot extinde valabilitatea teritoriala a politei. Tarile in care asigurarea este valabila sunt precizate in contract. In baza contractului, asiguratorul acorda despagubiri pentru accidentele produse de soferii romani in strainatate, in limitele teritoriale de acoperire.

Pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate care nu detin un document „Carte Verde” valabil pe teritoriul Romaniei nu se incheie polita RCA. Exceptie de la acest caz fac autovehiculele inmatriculate in Spatiul Economic European, precum si cele din Elvetia, Croatia si Andorra.

Pentru astfel de autovehicule se incheie asigurarea de frontiera pentru raspundere civila auto, eliberandu-se un „certificat de asigurare de frontiera”  numai de catre asiguratorii RCA mandatati de BAAR.

Riscuri acoperite de polita  RCA

Conform articolului 11 din Legea 132/2017 prevederile legale privind riscurile acoperite prin polita RCA sunt urmatoarele :

Art. 11 : Riscurile acoperite

(1) Asiguratorul RCA are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.

(2) Fara a se depasi limitele de raspundere prevazute in contractul RCA, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) si (5) si in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a contractului RCA, asiguratorul RCA acorda despagubiri in forma baneasca pentru:

a) vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;

b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere si inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte sau expertiza;

c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise in conditiile legii;

d) prejudicii reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate;

e) cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente in cazul solutionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate;

f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, apartinand tertului pagubit, de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasa de pagubit in vederea repararii vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiata de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, dupa caz, daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asiguratorul nu asigura transportul.

(3) Indiferent de locul in care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri, atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii vehiculului asigurat, asiguratorul RCA acorda despagubiri pana la limita de raspundere prevazuta in contractul RCA pentru:

a) prejudiciul produs de dispozitivele sau instalatiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a atasului tractat de vehicul;

b) prejudiciul produs din culpa conducatorului vehiculului asigurat;

c) prejudiciul produs prin fapta lucrului, cand prejudiciul isi are cauza in insusirile, actiunea sau inactiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;

d) prejudiciile provocate tertilor, drept consecinta a deschiderii usilor vehiculului, in timpul mersului sau atunci cand vehiculul este oprit ori stationeaza, de catre pasagerii acestuia, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;

prejudiciile provocate tertilor, drept consecinta a conducerii vehiculului sub influenta bauturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

(4) Prevederile alin. (3) lit. b) se aplica inclusiv in cazurile in care la data accidentului conducatorul vehiculului:

a) a condus vehiculul fara consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului;

b) nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca vehiculul respectiv;

c) nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta vehiculului respectiv.

(5) Membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de vehicule si este acoperita de asigurarea obligatorie RCA nu sunt exclusi, datorita acestei legaturi de rudenie, de la beneficiul asigurarii pentru propriile lor vatamari corporale.

Excluderile contractului RCA

Conform articolului 12 din Legea 132/2017 prevederile legale privind excluderile contractului RCA sunt urmatoarele :

Art. 12 : Neacordarea despagubirii

Asiguratorul RCA nu acorda despagubiri pentru:

a) cazurile in care proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:

(i) intr-un caz de forta majora;

(ii) din culpa exclusiva a persoanei prejudiciate;

(iii) din culpa exclusiva a unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute la art.11 alin. (3) lit. d);

b) prejudiciile produse bunurilor apartinand conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului, precum si cele produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicita aceste despagubiri;

c) urmatoarele situatii:

(i) prejudiciile au fost produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat in proprietatea ori utilizat de aceeasi persoana fizica sau juridica si care este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica;

(ii) bunul avariat si vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al sotilor;

(iii) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;

d) prejudiciile cauzate in situatiile in care nu se face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii RCA sau asiguratorul RCA nu are raspundere, conform prevederilor legale;

e) partea din prejudiciu care depaseste limitele de raspundere stabilite prin contractul RCA, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului;

f) amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului;

g) cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;

h) sumele pe care conducatorul vehiculului raspunzator de producerea prejudiciului este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului care i-a incredintat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;

i) prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducatorul auto raspunzator si persoanele prejudicate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;

j) prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate in vehiculul cu care s-a produs accidentul, daca asiguratorul RCA poate dovedi ca persoanele prejudiciate stiau ca vehiculul respectiv era furat;

k) prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;

l) prejudiciile produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;

m) prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;

n) prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul in timpul unui atac terorist sau razboi, daca evenimentul are directa legatura cu respectivul atac ori razboi.Daca vrei sa ne lasi un mesaj, apasa butonul de contact
Translate »