Asistenta Tehnica la Locatia Asigurata

Stiai ca Asigurarea Facultativa a Locuintei poate cuprinde si ?

Evenimentele acoperite de Asistenta Tehnica la Locatia Asigurata pot fi generate de următoarele cauze:
– avarii la instalaţiile de apă, canalizare şi termoficare (exemple: spargerea, înfundarea sau îngheţarea conductelor de apă, defectare robineţi etc.);
– avarii la instalaţia de încălzire proprie (exemple: spargerea conductelor, defectare robineţi, îngheţarea apei în conducte etc.);
– avarii accidentale produse la centrala termică, din orice cauză, apărută pe perioada de funcţionare, ce aduce centrala termică în stare de nefuncţionare;
– avarii la instalaţia de gaze (exemple: inclusiv la conducte de transport sau aparate de consum);
– avarierea acoperişului clădirilor asigurate datorată furtunii, căderii crengilor / copacilor, grindinei, ploii torenţiale;
– avarierea uşilor exterioare (inclusiv blocarea), geamurilor / tâmplăriei ferestrelor exterioare;
– avarii la instalaţia electrică / pene de curent;
– daune produse clădirilor în care se află bunurile asigurate (pereţi, tavane, uşi, încuietori, ferestre, duşumele, acoperiş) cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efracţie;
– deteriorarea, furtul, pierderea sau uitarea în interiorul clădirii a cheilor de acces;
Se acordă, peste limita de despăgubire aferentă abonamentului specific VIP, despăgubiri pentru costurile reparaţiilor de repunere a locului în situaţia anterioară producerii evenimentului acoperit, în cazul în care au fost necesare, în scopul efectuării intervenţiei, spargerea zidului şi/sau altă acţiune similară pentru a identifica şi ajunge la sursa cauzatoare de prejudicii. Aceste costuri rămân în sarcina Asiguratului în cazul agreării abonamentului GOLD sau VIP, conform menţiunii din PoliţăTranslate »